logo

Brukervilkår

(English version below)

Ved å godta erklæringen for brukervilkår, personvern, og bruk av informasjonskapsler aksepterer du at behandlingsansvarlig Ambio AS ( , ) kan behandle personopplysningene om deg i overensstemmelse med personvernserklæringen.

Du er inneforstått med at disse opplysningene således kan bli presentert for kunder og andre samarbeidspartnere av Ambio AS, og der behandlingsansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav.

Opplysningene gis frivillig, og du er gjort kjent med at du kan kreve innsyn, retting og sletting etter personopplysningslovens § 18 samt §§ 27 og 28.


English

By accepting this declaration of our terms of use, privacy policy and our use of cookies, you accept that the data controller Ambio AS ( , @corporation.postalcode ) can process your personal data in accordance what is set out in the privacy policy above.

You understand and agree that your data may be presented to customers and other partners of Ambio AS, and that the data controller or data processor is obliged to do this as a result of statutory requirements that are in place.

Data is submitted voluntarily and you are aware of your rights to request access, rectification or deletion in accordance with sections 18, 27 and 28 of the Personal Data Act.